Thoresta Herrgård har installerat en IN-DRÄN Max avloppsanläggning

Thoresta Herrgård, Bro

Beställare: Thoresta Herrgård, Bro
 

Förutsättningar:  Hotell med 38 sängplatser med en planerad utbyggnad av ytterligare 50 sängplatser. 45 - 65 lunchgäster på vardagar. Tre hushåll med permanentboende. Hög skyddsnivå.

 

Lösningen:  Gemensam slamavskiljare 44 kbm följt av markbädd med 96 st IN-DRÄN moduler.

Självfall till markbädden. EkoTreat för extra fosforrening (hög skyddsnivå).