Säby Säteri har valt en IN-DRÄN Max avloppsanläggning från FANN.

Säby Säteri, Ingarö

Beställare: Säby Säteri AB
 

Förutsättningar: Hotell med 59 rum och kapacitet för 91 boende. Konferensmöjlighet för 300 personer. Hög skyddsnivå med EkoTreat


Lösningen: Gemensam slamavskiljare á 44 kbm följt av en  tät markbädd med 160 st IN-DRÄN moduler, pumpning till markbädden.

 

Anrika Säby Säteri, som idag drivs som en konferensanläggning, ligger vackert beläget vid Björnöfjärden på Ingarö i Stockholms skärgård. Området ingår i Baltic Sea 2020:s projekt Levande kust, där man arbetar med att restaurera övergödda havsvikar till en vattenmiljö som möter EU:s vattendirektiv om “god ekologisk status”. När säteriet skulle investera i en ny storskalig avloppsanläggning för konferensanläggningen, kontaktades FANN. Nu har Säby en modern avloppsanläggning som klarar de stränga reningskraven mycket väl!

 

IN-DRÄN Max markbädd för Säby Säteri hotell- och koferensanläggning
Markbädden på Säby.