IN-DRÄN Max konceptet erbjuder lösningar från tre hushåll upp till kommunal skala

Produkter

Produkterna som ingår i IN-DRÄN Max konceptet

Vi hjälper dig att kombinera produkterna i IN-DRÄN Max konceptet så du får den bästa lösningen, såväl kostnadsmässigt som funktionsmässigt, för just ditt projekt.

IN-DRÄN Max slamavskiljare

10 slamavskiljarmodeller för WC+BDT-vatten för från 5 upp till 35 hushåll.

Gå till sidan för stora slamavskiljare >>

IN-DRÄN Max slutna tankar

10 slutna tankmodeller avsedda främst för WC-vatten. Kan även användas för WC+BDT-vatten.

Gå till sidan för stora slutna tankar >>

IN-DRÄN modulen

Med IN-DRÄN modulen bygger du robusta och driftsäkra infiltrationer och  markbäddar  med betydligt mindre storlek än för konventionella lösningar.

Gå till sidan för IN-DRÄN modulen >>

EkoTreat Max fosforfällningsenhet

För den extra fosforreningen vid krav på hög skyddsnivå. Finns för upp t o m 60 pe.

Gå till sidan för EkoTreat Max >>

Pumpstation LPS 2000E

Tar emot och pumpar avloppsvattnet vidare i ett tryckavloppssystem. 

Gå till sidan för LPS 2000E >>

anvisningar och filmer

Aktuella installationsanvisningar och filmer för IN-DRÄN Max.

Gå till anvisningar och filmer >>