avloppspumpstation LPS 2000E för pumpning i tryckavloppssystem

LPS 2000E pumpstation

Avloppspumpstation LPS 2000E för pumpning i tryckavloppssystem

LPS 2000E från Skandinavisk Kommunalteknik är dimensionerad för att ta emot och pumpa avloppsvattnet från ett hushåll (5 pe) vidare i ett tryckavloppssystem. Avloppspumpstationen används för såväl enstaka fastigheter som del i större system (IN-DRÄN Max) där spillvatten måste pumpas.Tankens dimension är som standard 2,6 meter från topp till botten. Det gör att en källare ofta kan anslutas direkt. Frostfri förläggning i standardutförande (vid tjäldjup > 1,3 m, d v s  från Mälardalen och söderut).

Tanken är tillverkad i miljövänlig polyeten.

 

Levereras med skärande skruvpump LPS2000 som ger mycket säker drift. Pumpkapaciteten är stor med normalt arbetstryck på 56mvp men med kraftreserver för mycket mer för att kunna hålla ledningarna fria från sediment och luft. En antivakuumventil häver undertryck som följd av t ex pumpning i nedförsbacke. Enheten levereras komplett med start/stopp-automatik, larmutgång och snabbkoppling till utlopp. 230VAC 1-fas pump på ca 1kW