FANN är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Kvalitet & miljö

FANN arbetar aktivt med kvalitet och miljö.

Vi är ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 certifierade.

FANN är certifierat enligt nya standarderna för kvalitet och miljö ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö). Certifieringen har utförts av Intertek, som är ett ackrediterat certifieringsföretag.

FANN stävar alltid mot högsta möjliga kvalitet till minsta möjliga miljöpåverkan. Certifieringen är kvittot på att vi har en systematisk metod för att utveckla våra processer och arbetssätt för ständig förbättring.

 

Vad är då kvalitetsarbete? I korthet är det att dokumentera, analysera och därefter göra åtgärder som förbättrar vår verksamhet. Alltså ett ständigt pågående arbete i hela vår organisation. I vårt miljöarbete strävar vi hela tiden mot minsta möjliga miljöpåverkan i våra processer och produkter.

 

FANN är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierat

ISO 9001:2015

ISO 9001 handlar om kvalitetsledning och innebär:


- att försäkra sig om att våra produkter och tjänster möter kundernas kvalitetskrav
- att följa lagar och regler
- att öka kundnöjdhet
- ständiga förbättringar inom kvalitet

 

Öppna certifikatet för ISO 9001:2015 här >>

 

ISO 14001:2015

ISO 14001 handlar om miljöledning och innebär:


-    att minimera skadliga effekter på miljön på grund av vår verksamhet
-    att följa lagar och regler
-    ständiga förbättringar för miljön

 

Öppna certifikatet för ISO 14001:2015 här >>