EkoTreat Max fosforfällningsenhet finns i två utföranden

EkoTreat Max fosforfällningsenhet

EkoTreat Max fosforfällningsenhet används för den extra fosforreningen vid krav på hög skyddsnivå - EkoTreat 1-60 för hushåll upp t o m 60 pe.

 

Hur mycket fosfor och kväve som skall renas styrs av vilken skyddsnivå som gäller i området där avloppsanläggningen skall installeras.

När det gäller fosfor och hög skyddsnivå krävs fosforfällning med flockningsmedel och EkoTreat fosforfällningsenhet.

 

Enheten justeras efter antal personer i hushållet. Därefter sköter den sig själv och doserar flockningsmedlet via fastighetens ledningsnät ut till slamavskiljaren. Flockningsmedlet spolas ut med vatten vid varje dosering, vilket gör att medlet alltid når slamavskiljaren och får en bra inblandning.I slamavskiljaren sker en bindning av fosfor och partiklar. Dessa bindningar sedimenterar och töms med den vanliga slamtömningen.

 

Enheterna monteras inomhus i varmt utrymme och den enda service som krävs är att man med jämna mellanrum byter kärl med flockningsmedel. Flockningsmedlet finns i 60 liters dunk resp. 200 liters fat.

 

Ladda ned installationsanvisning för EkoTreat Max fosforfällningsenhet här >>