IN-DRÄN modulen används i IN-DRÄN Max´ infiltrationer och markbäddar

IN-DRÄN modulen

Konceptualiserade IN-DRÄN bäddar

IN-DRÄN Max  omfattar bäddar med IN-DRÄN modulen, för 6 hushåll per bädd med självfall och 10 hushåll per bädd vid pumpning. Med IN-DRÄN Max kan man blanda stora och små bäddar, vilket gör det möjligt att hitta kombinationen av lägsta investerings- och driftskostnad utifrån de lokala förutsättningarna.Tack vare IN-DRÄN tekniken och IN-DRÄN modulens unika konstruktion, blir storleken på en bädd betydligt mindre än för en konventionell infiltration eller markbädd.

 

IN-DRÄN arbetar efter naturens principer och kan användas både i infiltrationer och markbäddar. Riklig syretillgång i kombination med rejält tilltagen biohud säkerställer funktionen och gör reningsprocessen mer effektiv.  Konstruktionen av IN-DRÄN ger större yta för den s k  biohuden, samtidigt som den alltid får tillgång till syre. Mer om IN-DRÄN modulens uppbyggnad och funktion hittar du på sidan Teknik.


IN-DRÄN är infiltrationssystemet utan sten och makadam som inte bara är ett alternativ till den traditionella infiltrationen utan också en kostnadseffektiv lösning för problemställen. Systemet är sedan slutet av 1970-talet väl beprövat runt om i världen och har funnits i Sverige sedan 1990. IN-DRÄN är också lösningen vid problemställen t ex om vid begränsat utrymme, svår terräng, högt grundvatten, dålig avrinning i marken eller en gammal igensatt infiltration. 

 
Idag finns över 50 000 anläggningar med IN-DRÄN tekniken i drift runtom i Sverige, Finland och Norge samt i flera länder i Europa.