Installationsanvisningarna för produkterna i IN-DRÄN Max

Anvisningar och filmer

Här hittar du alla installationsanvisningar för ingående produkter i en IN-DRÄN Max anläggning.

Anvisning IN-DRÄN

(Klicka på bilden för att öppna pdf)

Anvisning infiltrationer och markbäddar med IN-DRÄN

Så här funkar IN-DRÄN - se filmen

Anvisning stora slamavskiljare

(Klicka på bilden för att öppna pdf)

Anvisning för IN-DRÄN Max slamavskiljare

 

 

 

Anvisning stora slutna tankar

(Klicka på bilden för att öppna pdf)

Anvisning för IN-DRÄN Max slutna tankar

 

 

Anvisning EkoTreat Max fosforfällningsenhet

(Klicka på bilden för att öppna pdf)

 

Anvisning pumpstation LPS 2000E

(Klicka på bilden för att öppna pdf)

Anvisning pumpstation LPS 2000E