Installation av IN-DRÄN Max slamavskiljare vid Åsle skola, Falköping

Åsle skola, Falköping

Beställare: Falköpings kommun
 

Förutsättningar:  Skola och fritidsverksamhet för ca 100 elever. 4 hushåll med permanentboende.

Hög skyddsnivå.

 

Lösningen:  Gemensam slamavskiljare 44 kbm följt av markbädd med 120 st IN-DRÄN moduler. Pumpning till markbädden. EkoTreat fosforfällningsenhet för fosforreningen (hög skyddsnivå).