NEWS utser ny VD

Karl Sohlberg tar nu över VD-posten för miljöteknikföretaget Northern Environmental and Water Solutions AB.  Bolaget, med dotterföretagen Skandinavisk Kommunalteknik AB och FANN VA – teknik AB, är Sveriges största leverantör av avloppslösningar utanför de kommunala VA – näten och har även verksamhet i övriga Norden samt i centrala Europa.  

 

Läs hela pressmeddelandet här >>