FANN certifierat enligt nya standarderna för kvalitet och miljö

Nu är vi certifierade enligt de nya standarderna ISO 9001:2015 för kvalitet och ISO 14001:2015 för miljö. Certifieringen har utförts av Intertek, som är ett ackrediterat certifieringsföretag.
Vår strävan är alltid mot högsta möjliga kvalitet till minsta möjliga miljöpåverkan och certifieringen är kvittot på att vi har en systematisk metod för att utveckla våra processer och arbetssätt för ständig förbättring.

 

Vad är då kvalitetsarbete? I korthet är det att dokumentera, analysera och därefter göra åtgärder som förbättrar vår verksamhet. Alltså ett ständigt pågående arbete i hela vår organisation. I vårt miljöarbete strävar vi hela tiden mot minsta möjliga miljöpåverkan i våra processer och produkter.